Vi projekterar i våra projekt med våra egna medarbetare. Vi är även med i tidiga Fas 1 projekteringar där vi tar fram en genomförbar produkt tillsammans med kunden, ofta i partneringuppdrag.
Falks Markentreprenad modell Surte2 Image