Rusta Alingsås

Rusta i Alingsås, diverse grundarbeten innan byggnation etc asfaltering.