Om


Falks snabbfakta

AB J Falks Entreprenad är ett familjelett företag som startades 1965 av Jan och Eivor Falk. Morgan Falk började arbeta i företaget 1987.
1997 startades M Falks Markentreprenad AB
2005 förvärvdes Rojo grus och bolaget MR Markentreprenad AB bildades.
2012 ändrades företagsnamnet från MR till Falks Markentreprenad AB

Verksamhetsområde

Vi utför alla typer av markarbeten, rörläggning, grundläggning, grov- och finplanering och olika infrastrukturprojekt. Våra kunder är i huvudsak kommuner och företag inom vår region.
Alingsås, Vårgårda, Vara, Borås, Herrljunga och Lerum är vi oftast i men vi utför även en del arbeten mot Göteborg och Trollhättan Vänersborg.
Tillsammans med våra kunder projekterar vi fram ritningar och bygghandlingar med den senaste digitala AR och drönartekniken.
Vi arbetar även i strategisk partnering i både fas 1 och 2 där vi i tidiga skeden projekterar fram en prisvärd och kvalitetssäker produkt med lång livslängd.

Vi är vana att ta ett ansvar för projektet långt utöver vårt eget arbete, allt för att få till en bra arbetsplats och produkt.

Vi har en grustäkt i Vårgårda, Tumbergs grus, där vi producerar och återvinner material som sedan återanvänds i projekten. I Alingsås och Ljung har vi anläggningar där vi återvinner material från anläggningsarbeten.

Vi är ett företag med lång erfarenhet, hög kompetens och vi tar ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser.

Vi är ISO certifierade inom kvalitet och miljö samt arbetsmiljö ISO 9001 14001 45001.

Medarbetare

Vi är 30 personer inom Falks Markentreprenad med den kompetens och de yrkesbevis som krävs för maskiner vi använder i våra projekt. Vi har kompetens att genomföra såväl komplicerade projekteringar som inmätningar och utsättningar i våra olika projekt.

Miljöpolicy

Vi har ett högt engagemang och vi har högt satta gröna mål. Vi driver oss mot ständig förbättring i
vårt gröna arbetssätt med stöd av vårt miljöledningssystem. Vi vill vara delaktiga i framtida mer
miljövänliga lösningar och arbetssätt, Vi är medvetna om att det som är grönt idag inte kommer
att räcka imorgon.

Falks Markentreprenad är ISO certifierade enligt ISO 14001

Vi klimatkompenserar vår klimatpåverkan, vi är till 70% CO 2 neutrala för hela vårt företag.

Falks Verksamhetspolicy, klicka här.

Falks Klimatkompensation 70% intyg, klicka här. 

Kvalitetspolicy

Falks Markentreprenad är ISO certifierade enligt ISO 9001

Arbetsmiljöpolicy

Vi vill arbeta säkert eller inte alls. Vi följer som minst alla regler och föreskrifter. Vi är angelägna om att schakta säkert i våra projekt. Vi har ett väl utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete. Falks Markentreprenad tar ansvar för arbetsmiljön i alla delar av vår verksamhet och vi ställer höga krav på oss själva och våra underentreprenörer. Vi ska må bra och kunna arbeta i våra olika roller så länge vi själva vill.

Falks Markentreprenad är ISO certifierade enligt ISO 45001

Falks Verksamhetspolicy, klicka här.

Falks Markentreprenad ISO 900 _14001 45001 logga