Om


Falks snabbfakta

AB J Falks Entreprenad är ett familjelett företag som startades 1965 av Jan och Eivor Falk. Morgan Falk började arbeta i företaget 1987.
1997 startades M Falks Markentreprenad AB
2005 förvärvdes Rojo grus och bolaget MR Markentreprenad AB bildades.
2012 ändrades företagsnamnet från MR till Falks Markentreprenad AB

Verksamhetsområde

Falks Markentreprenad AB är verksamt i Vårgårda med en radie på 5 mil.
Vi hyr ut entreprenadmaskiner med yrkeskunniga förare, övrig utrustning samt att vi säljer VA-material, grus, matjord, asfalt mm.
Vi erbjuder markarbeten där ”allt” ingår, dvs från kundens idé till projektering, kalkyl, genomförande, överlämnande av färdig anläggning till kunden, antingen på löpande räkning eller anbud.

Personal

Under säsong arbetar ca 25 personer inom Falks Markentreprenad med den kompetens och de yrkesbevis som krävs för maskinerna de använder. I övrigt anlitas konsulter inom tex. geoteknik och konstruktion när sådan specialistkunskap erfordras.

Miljöarbete

Våra företag har genomfört en omfattande analys av verksamhetens miljöpåverkan. Vi har en miljöpolicy, har utarbetat en miljöinstruktion för maskinförare samt anskaffat utrustning och byggt upp rutiner för effektiv återvinning. Miljöplaner utarbetas där så erfordras.

Kvalitetsarbete

Att alltid tillhandahålla rätt kvalitet säkerställs genom utbildning, erfarenhet samt kontinuerlig uppföljning. Vid varje projekt där kunder önskar arbetar vi efter objektsanpassade kvalitetsplaner.

Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön undersöks för att förebygga ohälsa, skador och sjukdomar. Arbetsmiljöplaner utförs på projekt där det erfordras.