Samverkan – Partnering

  • Vi utför partneringprojekt i samverkan och ofta i både fas 1 och fas 2 där vi med hjälp av vår erfarenhet kan vara med och projektera fram och genomföra en prisvärd produkt som verkligen fungerar över tid..
  • Vi tar gärna ett ansvar för helheten i våra projekt, det lönar sig för alla.