Visualisering

  • Vi utför inmätningar och visualiseringar med senaste AR-och drönartekniken.
  • Vi tar fram terrängmodeller och exakta volymberäkningar som vi sedan skapar våra digitala 3D-modeller av.
  • Dessa blir stöd i vår gemensamma projektering i strategiska samarbetsprojekt.