Visualisering

Vi utför inmätningar och visualiseringar med senaste AR och drönartekniken. Vi tar fram terrängmodeller och exakta volymberäkningar som vi sedan skapar våra digitala 3D modeller av. Det ger oss både internt såväl som andra discipliner stöd i vår gemensamma projektering i våra strategiska samarbetsprojekt.