FALKS_Markentreprenad Alingsås Vårgårda Trollhättan Vara Borås
Falks Markentreprenad Erica Kihlman Trollhättan
FALKS Markentreprenad Dennis Almgren Vårgårda
Falks Markentreprenad Sandra Jonatan Vårgårda
FALKS Markentreprenad Tommy och Morgan

Det lilla företagets engagemang med det stora företagets resurser

Vi utför alla typer av markarbeten, schaktning, rörläggning, grundläggning, grov- och finplanering, dränering av hus samt infrastruktur osv. Våra kunder är kommuner, företag och privatpersoner inom vår region.
Alingsås, Vårgårda, Vara, Borås, Herrljunga och Ulricehamn är vi oftast i men vi utför även en del arbeten mot Göteborg och Trollhättan Vänersborg.
Vi arbetar utifrån färdiga ritningar eller kundens önskemål där vi projekterar hela projektet, antingen på fast pris eller löpande räkning. Vi arbetar även i strategisk partnering i både fas 1 och 2.

Vi är vana att ta ett ansvar för projektet långt utöver vårt eget arbete, allt för att få till en bra arbetsplats och produkt.

Vi har en grustäkt i Vårgårda, Tumbergs grus, där vi producerar och återvinner material som sedan återanvänds i projekten. I Alingsås och Ljung har vi anläggningar där vi återvinner material från anläggningsarbeten.

Vi är ett företag med lång erfarenhet, hög kompetens och vi tar ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser.

Vi är ISO certifierade inom kvalitet och miljö samt arbetsmiljö ISO 9001 14001 45001.

Falks Markentreprenad ISO 900 _14001 45001 logga

Tumbergs grus är en del av Falks markentreprenad.

Besök hemsidan

Våra tjänsterProjektering

VA Renovering

Husgrunder

Avlopp/Infiltration

Dränering

Plattsättning/murar