Det lilla företagets engagemang med det stora företagets resurser

Vi utför alla typer av markarbeten, schaktning, rörläggning, grundläggning, grov- och finplanering, omdränering av hus osv. Våra kunder är kommuner, företag och privatpersoner inom vår region.
Alingsås, Vårgårda, Borås och Ulricehamn är vi oftast i men vi utför även en del arbeten mot Göteborg och Trollhättan.
Vi arbetar utifrån färdiga ritningar eller kundens önskemål, antingen på fast pris eller löpande räkning.

Vi har en grustäkt i Vårgårda, Tumbergs grus, där vi producerar och återvinner material som förbrukas i projekten. I Alingsås och Ljung har vi anläggningar där vi återvinner material från anläggningsarbeten.

Vi är ett företag med lång erfarenhet, hög kompetens med fokus på kvalitet.

Tumbergs grus är en del av Falks markentreprenad.

Besök hemsidan

Våra tjänsterAvlopp/Infiltration

Kabelplöjning

Husgrunder

Dränering

Plattsättning/murar

Dikning