Berlinerspont i Surte

Vilket härligt hantverk! Berlinersponten på vårt projekt LSS Surte tillsammans med Serneke och Ale kommun börjar ta form inför sprängning.