Projektering

  • Vi projekterar i våra projekt med våra egna medarbetare.
  • Vi benämner oss själva som hybrider, en fot i den teoretiska världen och en i myllan i verkligheten- Vi vet vad som fungerar.