Algutstorp Slåtterängen – Skördaren

Nytt bostadsområde i Algutstorp, Slåtterängen – Skördaren i Vårgårda. Lägenheter åt Rydlers Bygg. Diverse markarbete innan byggnation.